Matyáš Baron „Deskáčem“

Portréty od fotografa Matyáše Barona působí archaicky, zcela určitě neodpovídají dnešnímu kultu „selfí“ a „laikovaným“ tvářím kultury sociálních sítí. Autor soubor vytvořil s modelem přístroje, jehož výroba započala někdy kolem roku 1908. Aby vzniknul jeden jediný snímek z poměrně rozsáhlého souboru, byla potřeba řada náročných úkonů, počínaje vložením filmové desky do kazety (v úplné tmě), kompozicí na matnici, vložení kazety, expozicí, přes ruční zpracování (opět v úplné tmě), až po vyvolání kontaktní kopie na bromostříbrném papíře. Práce vyžadovala trpělivost fotografa i jeho modelů.

Technická omezení, zdlouhavost procesu, stáří přístroje (podepsané zvláště na optice), téměř nemožnost přesné kompozice, se staly promyšleným nástrojem v rukou autora. Vším tím se vrací k prvotní podstatě přímé fotografie, mající kořeny v dávných dobách Hilla & Adamsona, Cameronové, Gardnera. Od počátku si byl vědom, že obraz reality (byť aranžované) nebude reálný. Limity jeho starožitného přístroje tak ponechávají prostor divákově fantazii, asociacím a pocitům neurčitých vzpomínek. Jednoduché rekvizity podtrhují jemný sentiment, charakteristický pro dávnou práci mistrů. V Baronových kouzelných snímcích se také naplňují slova Susan Sontagové, která ve své knize O fotografii říká, že „Surrealismus je přímo základem fotografie jako takové: je obsažen v samotné tvorbě repliky světa, reality druhého stupně, užší, avšak dramatičtější než ta, která je vnímána běžným zrakem“.

Matyáš Baron je jedním z lektorů fotoklubu Líheň. Analogové a alternativní fotografii se nevěnuje pouze ve své tvorbě, ale nedávno otevřel 2 fotografické dílny, věnující se tradičním technikám. Dílny jsou otevřeny mládeži od 13 let.