Počítačové hry – že by umění?

Mohou být počítačové hry uměním? Spousta lidí považuje počítačové hry pouze za „ztrátu času“ či „tupou zábavu“. Je tomu ale skutečně tak? Jsou počítačové hry jen „infantilním rozptýlením“ pro lidi co nemají co dělat? Existuje spousta různých argumentů pro a proti. Jen pro představu si jich zde pár představíme.

Ještě předtím je ale třeba si pro začátek připomenout jeden důležitý fakt. Hry jsou různé – velmi různé. Někde proti sobě jezdí tanky a ubírají si životy, jinde prožíváte skutečný příběh, v rámci kterého navazujete vztahy s jinými postavami a skóre pro vás neexistuje. Počítačové hry jsou tedy vskutku velmi rozmanité, a tak je třeba na problematiku tohoto článku nahlížet s tímto vědomím. Ale abychom neodbíhaly, tak zde je těch pár argumentů zastánců a odpůrců této myšlenky.

 

Hry jsou umění protože:

  1. Obsahují naraci (vyprávění) – divák se následně vžije do postavy a prožívá s ní emoce
  2. Hry mohou být krásné a estetické
  3. Interaktivita je (mohla by být) umělecký prvek

 

Hry nemůžou být uměním protože:

  1. Jsou příliš tupé a infantilní
  2. Interaktivita vyřazuje autorský záměr – estetický prožitek
  3. Probouzí soutěživost – podobají se sportu

 

Každý ať si to přebere, jak chce a uváží dle svého rozumu.

Co je ovšem důležité, je vývoj. Každé umění se muselo prosadit. Bylo dlouhou dobu formováno a jistě to nebylo ihned. Je vcelku jisté, že postupným vývojem budou i hry schopny vyjadřovat se ještě více sofistikovanějšími emocemi, pocity a náladami, než je tomu teď. To je vcelku dané z předpokladů herního média samotného, plus to vychází ze samotného principu, že počítačové hry se jistým způsobem vyvinuli z kinematografie, která takovýchto a ještě zajímavějších schopností nabyla. V případě, že by se tomu tak stalo i u počítačových her, tak by bylo nepochybně potřeba změnit i přístup samotných hráčů. Začít hru jinak vnímat, ideálně potlačit prvek soutěžení atd. Ve chvíli, kdy by se tomu tak stalo, tak by bylo již možné začít mluvit i o pokroku oněch počítačových her.

A to nás přivádí k dalšímu bodu z hlavních myšlenek a to sice, že i kdyby hry teď specifika umění nesplňovaly (je ovšem velmi těžké určit co je umění samo o sobě a co ne), tak to nijak nevylučuje, že se jím mohou stát v budoucnu. Vždyť i na kinematografii, stejně jako dnes na hry, bylo také nahlíženo jako na něco primitivního (tím v té době zrozený film nepochybně byl), co může sloužit pouze k hloupému rozptýlení, či vybičování emocí (vzpomeňme si na „Příjezd vlaku do stanice La Ciotat“ od bratří Lumiérů). Vždyť v začátcích byl film, mimo jiné, pouhou pouťovou atrakcí. Když se ale podíváte, jak se do dneška stal složitým a uznávaným způsobem uměleckého ztvárnění, tak stojí za uváženou, jestli by se jím nemohly stát i ty „hloupé hry“. Jistěže současná herní mainstreamová tvorba je poněkud pochybná, ale u té filmové tomu není jinak.

Déle také například během 18. století bylo leckdy na čtení románu nahlíženo, jako na ztrátu času ve fiktivních světech. A jaký je na to pohled dnes? Posuďte sami. Stejně tak u fotografie, také u ní trvalo nějakou dobu, než se rovnoprávně prosadila. Zprvu na ní bylo nahlíženo jako na cosi příliš jednoduchého, oproti například klasické malbě, kterou aby malíři zvládali, museli studovat školy a učit se, učit a učit, zato u fotoaparátu stačilo zmáčknout tlačítko. A co dnes? Také se studuje na školách a dají se jí sdělovat hluboké myšlenky.

Samozřejmě, jak jsem již připomenul na začátku článku, počítačové hry jsou velmi různé a na internetu lze dohledat spousta článků, které popisují, jak moc se může hra od hry lišit. Zde se to ale snažím vzít z trochu jiného pohledu. Spíš o to si připustit si „co kdyby…“

K závěru je potřeba podotknout ještě jednu věc. Nesnažím se vám vnutit žádný z názorů. Pouze chci ukázat druhou stránku věci. Je důležité se nad tím sám zamyslet, a to s předsudky a zarytým neopodstatněným odporem nepůjde.

 

Zdroje:

  • BENDOVÁ, Helena. Umění počítačových her. Praha: NAMU, 2016. ISBN 978-80-7331-421-7.

 

 

Adam Kácha