Etuda se zaměřuje na procvičení fotografie, jako řemesla. Jde o klasické portréty u kterých si studenti vyzkouší základní řemeslné techniky. Od clony přes čas a citlivost až po kompozici.

Zároveň částečně jde o experiment se starým fotografickým materiálem – konkrétně prošlým svitkovým filmem, na kterém fotografie získávají novou dynamiku.