Fotografie pocházejí z ateliérových cvičení, která navazovala na teoretickou část – historii fotografie a stavbu obrazu, praktickou část – práce se světlem a zpracování ve fotolaboratoři.

Část ateliérových etud byla inspirována obdobím od poloviny 19. století k secesní fázi pictorialismu. Dílčím inspiračním zdrojem byli i současní autoři, obracející se do historie. Práce v procesu negativ – pozitiv, přiblížila řemeslnou část tématu k historickým technikám, používaným ještě ve 20. Století.